ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్ ప్రాసెసర్స్ 0

ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్ ప్రాసెసర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫారెక్స్ బ్రోకర్స్ లో లైవ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్న తరువాత డిపాజిట్,విత్ డ్రా చేయడానికి  వీలు కల్పించే కొన్నిఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ ఫ్రాసెసర్స్ లేదా ఆన్ లైన్ బ్యాంక్ లు – అవి, పేపాల్, స్క్రిల్ (మనిబూకర్స్) పేజా (అలర్ట్ పే) ఇంటర్నేషనల్ ఫారెక్స్ బ్రోకర్స్ కు ఇండియన్ బ్యాంకుల ద్వారా ఫండ్స్ పంపడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అఫీషియల్ పర్మిషన్ లేదు ,  కాబట్టి  కొందరు తమ దగ్గర క్రెడిట్(…)

వివరంగా చదవండి