క్రిప్టో కరెన్సీ ,బిట్ కాయిన్స్ మని ఎర్నింగ్ చేయడం ఎలా?

క్రిప్టో కరెన్సీ ,బిట్ కాయిన్స్ మని ఎర్నింగ్ చేయడం ఎలా?   బిట్ కాయిన్స్ అనే పదమే మనకు కొత్తగా వినపడుతుంది. ఇది పేపాల్, అలర్ట్ పే తదితర ఎలక్ట్రానిక్ మని లాంటిదే. కాకపొతే ఇది పీర్ టూ పీర్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ సిస్టం క్రిప్టో  కరెన్సీ ఏదేశ ఆధిపత్యం ఈ కరెన్సీ మీద ఉండదు. ఈ బిట్ కాయిన్ కరెన్సీ రూపకర్త జపాన్ దేశీయుడైన ‘సతోషి నకమోటో’. ఈ పుస్తకంలో క్రిప్టో కరెన్సీ, దాంట్లో ముఖ్యమైనది … Continue reading క్రిప్టో కరెన్సీ ,బిట్ కాయిన్స్ మని ఎర్నింగ్ చేయడం ఎలా?