లైఫ్ టైం హైరికార్డుకు -$7894 చేరిన బిట్ కాయిన్ 0

బిట్ కాయిన్ క్రిప్టో కరెన్సీ నిన్న 8-11-2017 న లైఫ్ టైం హైరికార్డు -$7894 కు చేరుకుంది. అంటే ఒక బిట్ కాయిన్ కొనాలంటే 7894 యు.ఎస్.డాలర్లు పేచేయాలి.ఇండియన్ రుపాయల్లో 7894 x65=Rs.5,13,110. (5 లక్షల రుపాయల పైన) . 6నెలల క్రింద ఎప్రిల్ 2017 లో 1బిట్ కాయిన్ విలువ 1200 యు.ఎస్. డాలర్లలో ఉండేదంటే , ఈ అసాధారణమైన పెరుగుదల ఏరేంజిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజున 9-11-2017 బిట్ కాయిన్ మార్కెట్ ప్రైస్ కొద్దిగా కరెక్షన్ జరిగి 1 భిట్ కాయిన్  7177 యు.ఎస్.డాలర్లకు దిగివచ్చింది.

బిట్ కాయిన్ గురించి మరింత వివరంగా చదువాలంటే ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి.

క్రిప్టో కరెన్సీ ,బిట్ కాయిన్స్ మని ఎర్నింగ్ చేయడం ఎలా?

లేదా లోగిలి.కాంలో బిట్ కాయిన్ గురించి పుస్తకం

http://www.logili.com/business-economics/kristo-currency-bit-coins-money-earning-ravinder/p-7488847-26184823784-cat.html#variant_id=7488847-26184823784