బిట్ కాయిన్

లైఫ్ టైం హైరికార్డుకు -$7894  చేరిన బిట్ కాయిన్

లైఫ్ టైం హైరికార్డుకు -$7894 చేరిన బిట్ కాయిన్ 0

బిట్ కాయిన్ క్రిప్టో కరెన్సీ నిన్న 8-11-2017 న లైఫ్ టైం హైరికార్డు -$7894 కు చేరుకుంది. అంటే ఒక బిట్ కాయిన్ కొనాలంటే 7894 యు.ఎస్.డాలర్లు పేచేయాలి.ఇండియన్ రుపాయల్లో 7894 x65=Rs.5,13,110. (5 లక్షల రుపాయల పైన) . 6నెలల క్రింద ఎప్రిల్ 2017 లో 1బిట్ కాయిన్ విలువ 1200 యు.ఎస్. డాలర్లలో ఉండేదంటే , ఈ అసాధారణమైన పెరుగుదల ఏరేంజిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజున 9-11-2017 బిట్ కాయిన్ మార్కెట్ ప్రైస్ కొద్దిగా(…)

వివరంగా చదవండి

క్రిప్టో కరెన్సీ ,బిట్ కాయిన్స్  మని ఎర్నింగ్ చేయడం ఎలా?

క్రిప్టో కరెన్సీ ,బిట్ కాయిన్స్ మని ఎర్నింగ్ చేయడం ఎలా? 0

క్రిప్టో కరెన్సీ ,బిట్ కాయిన్స్ మని ఎర్నింగ్ చేయడం ఎలా?   బిట్ కాయిన్స్ అనే పదమే మనకు కొత్తగా వినపడుతుంది. ఇది పేపాల్, అలర్ట్ పే తదితర ఎలక్ట్రానిక్ మని లాంటిదే. కాకపొతే ఇది పీర్ టూ పీర్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ సిస్టం క్రిప్టో  కరెన్సీ ఏదేశ ఆధిపత్యం ఈ కరెన్సీ మీద ఉండదు. ఈ బిట్ కాయిన్ కరెన్సీ రూపకర్త జపాన్ దేశీయుడైన ‘సతోషి నకమోటో’. ఈ పుస్తకంలో క్రిప్టో కరెన్సీ, దాంట్లో ముఖ్యమైనది(…)

వివరంగా చదవండి

error: Content is protected !!