గూగుల్ ఆడ్ సెన్స్ తో డబ్బు సంపాదించడం ఎలా? 0

గూగుల్ ఆడ్ సెన్స్ తో డబ్బు సంపాదించడం ఎలా? గూగుల్ ఆడ్ సెన్స్ ద్వారా డబ్బు సంపాదించడానికి ప్రధానంగా రెండు మార్గాలు  ఉన్నాయి. మొదటిది యుట్యూబ్ లో మీకో చానెల్ క్రియోట్ చేసుకుని, వీడియోస్ అప్ లోడ్ చేయడం ద్వారా , ఆ వీడియోస్ పబ్లిక్ చూస్తున్న కొద్ది మీకు డబ్బు వస్తుంది. రెండో పద్ధతి వెబ్ సైట్, బ్లాగులు మేయింటేన్ చేయడం.  మీ వెబ్ సైట్,బ్లాగుకు వచ్చే విజిటర్స్ సంఖ్య ఆదారంగా , మీ వెబ్(…)

వివరంగా చదవండి