కాప్చా ఎంట్రి వర్క్ Captcha Entry Work 0

కాప్చా ఎంట్రి వర్క్ Captcha Entry Work ఇంగ్లీష్ లో టైపింగ్ స్పీడ్ ఉన్న వారికి కాప్చా ఎంట్రి వర్క్ సులభంగా  ఉంటుంది.జిగ్ జాగ్ గా కనపడే ఇంగ్లీష్ లెటర్స్, న్యూమరిక్ నెంబర్స్ ను లాజికల్ థింకింగ్ తో తొందరగా అర్థం చేసుకోవడం,స్పీడ్ గా టైప్ చేయడం అనేది కాప్చా వర్క్ లో చేయాల్సిన పని. ఎలాంటి పెట్టుబడి అవసరం ఉండదు,దిగువ మెగాటైపర్ వెబ్ సైట్ లో రిజిస్ర్టేషన్ చేసుకోండి. కాప్చా వర్క్ లో చేయకూడని పొరపాట్ల(…)

వివరంగా చదవండి